contact Us

Contact info

Address​

7, Lane 309, Luzhu Road, Toufen, Miaoli 35145, Taiwan

Email Us

chaochuan.metal@gmail.com
ronchen@chao-chuan.com.tw